naturkunskap

antrum, mikrovilli, peristaltik, billyrubin, erytropoetin, megakariocyt, fibrin, fibrinogen, fagocyter, lymfocyter, monocyt, granulocyt, sinusknutan, alveoler, kapillär, systoliskt, diastoliskt, nefron, glomerulus, ENS.

Det är exempel på ord jag har stött på i mitt pluggande. Som sagt, jag ska inte bli läkare, men man börjar ju fundera när jag faktiskt har koll på de flesta av dessa ord...

Kommentera här: