djurförsök

"Bara ca 10 procent (!) av de läkemedel som visat sig lovande i djurtester kommer ut på marknaden efter att ha testats på människor. De andra 90 procenten visar sig vara skadliga eller verkningslösa när de väl testas på människor. Lösningen är inte fler djurförsök. 'Datorer ihop med provrör är bäst vid läkemedelsutveckling', slår en ny doktorsavhandling fast."
Tack.