suck

Håller på att söka stipendium till min eventuella Kina-resa. Jag ska volontärarbeta med jättepandor! 
Men det känns som att vara tillbaka i skolan igen tyvärr:
 
Utförande. Här ska du beskriva hur du har tänkt genomföra ditt projekt. Var noga med att visa hur projektets syften och mål förverkligas i ert arbete. Det ska även vara tydligt vilka som är er målgrupp. Planerar ni en resa ska en resplan inkluderas. Förarbete. Var konkret när du beskriver på vilket sätt som du förbereder ditt projekt. Beskrivningen ska innehålla: hur du förbereder ert tema, tar kontakt med er målgrupp och era samarbetspartners, hur urvalsprocesser går till. 
 
Jag hatar sånt här som är så luddigt, man vet inte riktigt vad man ska skriva. ÅÅH. Jag får nog ta mina egna pengar ser det ut som...