problemas

Inser att jag nog har sökt en FORTSÄTTNINGSKURS i Serbiska/Kroatiska/Bosniska istället för nybörjarkurs. Går in på antagning.nu och förfasar mig över detta:


 • Efter avslutad delkurs ska studenten: 

  • kunna använda SKB aktivt i enkla samtal 

  • kunna göra muntliga referat 

  • ha kännedom om fonetisk terminologi 

  • ha grundläggande insikter i fonetik och fonologi 

  • ha kännedom om relationen mellan ortografi och fonemsystem 
 

Jaha, jag är liksom tappad redan på andra punkten, förstår inte ens vad jag skulle göra om jag blev tvungen att göra det på svenska?! Sen detta:

 • • kunna översätta vardagliga texter från svenska till SKB 

  • ha kännedom om huvuddragen i en beskrivande serbisk, kroatisk eller bosnisk grammatik

Översätta texter????
 
 • I delkursen ingår ca 100 normalsidor skönlitteratur och fackbetonad text. 
 
HUNDRA SIDOR PÅ KROATISKA?!
 
 
 • ha uppnått god förmåga att tillgodogöra sig originaltext på SKB av varierande komplexitet och att översätta till idiomatisk svenska 

  • kunna redogöra för och diskutera texternas innehåll och i viss mån stil samt kunna relatera till relevanta kontexter 

  • väsentligt ha utökat sitt aktiva och passiva ordförråd 
Och det tar inte slut där....
 
 • Delkursen innehåller en översikt över den serbiska, kroatiska och bosniska litteraturhistorien samt läsning av två verk på SKB i svensk översättning. 

  Efter avslutad delkurs ska studenten: 

  • översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i den serbiska, kroatiska och bosniska litteratur- och kulturhistorien 

  • ha grundläggande kännedom om centrala författarskap och verk 

  • ha bekantat sig med litterära texter av olika genrer 
Liksom, VA?! Har jag anmält mig till detta???? Jämför med nyörjarkursen:

• känna till grunderna i formläran i SKB
• kunna ett visst basordförråd
• ha ett acceptabelt uttal
• ha viss förmåga att översätta från svenska till SKB och omvänt med inriktning på vardagsspråkets ordförråd
• ha någon förmåga att tala och uppfatta SKB.
 

Nu blir jag less. Tydligen läste jag ingen kursplan innan jag anmälde mig. Och nu är det ju för sent att ändra och ta nybörjarkurs istället. Kul, när jag äntligen kaaanske skulle "börja plugga" (om så bara en liten distanskurs) så visar det sig att jag har anmält mig till världens avancerade superkurs innehållande ord som fonetisk terminologi, litteraturhistoria, ortografi och fonemsystem. Jag vill ju lära mig men hur mycket kommer jag lära mig om jag kommer typ från steg 1 och kastas rakt in i steg 10?!

Kommentera här: